Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Foreløbigt regnskab 2015 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering

Lukket

3. Godkendelse af kommunale erklæringer om ansøgninger fra Studenterhuset og 1000fryd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

4. Godkendelse af ny Fritidspolitik
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Budgetseminar 9.-10. februar 2016
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt