Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommissorium for samarbejde mellem Folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af opsigelse af lejemålet for Løvvang bibliotek i Løvvang Centret
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af opsigelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Bibliotekerne og Farstrup Skole
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af frikommuneforsøg
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om kodeks for forvaltningens rådgivning
Beslutning: Til orientering
7. Fortsat drøftelse af Omprioriteringsbidrag for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Drøftedes

Lukket

8. Godkendelse af lejemål med henblik på etablering af GAME Streetmekka Aalborg, deponering - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales

Åben

9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Drøftedes
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt