Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 30. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af fremtidig placering af forebyggende medarbejdere
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af forslag til Omprioriteringsbidrag for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Endeligt regnskab 2015 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Overførselssag for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Anlægsregnskaber over 2 mio. for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2015
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Køreplanindstilling 2016/2017 (første udvalgsbehandling)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen - 1. ansøgningsrunde 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Drøftelse af Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget til frikommuneforsøg
Beslutning: Godkendt
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt