Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fremtidig organisering af Aalborg Festivals
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om status for 1000fryd
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Tilgængelighedsrådgivning 2015
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om resultater i pilotfasen for Center for Stressforebyggelse
Beslutning: Til orientering
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt