Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Besigtigelsestur for Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Til orientering
2. Orientering
Beslutning: Drøftedes