Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapport ultimo april 2016
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af ønsker til budget 2017
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Kultur på Recept - medfinansiering til ansøgning til satspuljen
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Nationale mål for sundhedsvæsenet
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Samarbejdsaftale med HUSET 2016 - 2019
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Det Hem'lige Teater 2016 - 19
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af reviderede vedtægter for den Selvejende Institution Nordkraft Bigband
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forhåndstilkendegivelse om deltagelse i ny kulturaftale 2017-2020
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om talentudvikling og samarbejde på teaterområdet
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015
Beslutning: Udsat
12. Godkendelse af administrationsgrundlag for støtte til frivilligt socialt arbejde
Beslutning: Udsat
13. Drøftelse af prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2017
Beslutning: Udsat
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt