Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ophævelse af lokaletilskud til Den Østlige Forening
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt