Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budgetønsker 2017
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af ny sektoropdeling pr. 1. januar 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Drøftelse af udkast til Planstrategi 2016
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af pilotprojekt, bredbånd i forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af indstilinger til puljen for mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2017
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Godkendelse af administrationsgrundlag for støtte til frivilligt socialt arbejde
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt