Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om planerne for anlægsprojekt i Aalborg Zoo
Beslutning: Til orientering
3. Fortsat drøftelse af ønsker til Budget 2017
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af indstilling om støtte til frivilligt socialt arbejde 2016 til to foreninger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af høringssvar ift. ny rusmiddelstrategi
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af etablering af Fremtidens Folkelige Skolebibliotek på Løvvang Skole
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om årsberetning og regnskaber for kulturinstitutioner 2015
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om beretning og regnskab 2015 for Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om regnskaber for selvejende idræts- og svømmehaller 2015
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Drøftelse af fremtidige rammer for Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv
Beslutning: Drøftedes

Åben

11. Godkendelse af Sundheds- og Kulturudvalgets mødeplan for 2017
Beslutning: Godkendt
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt