Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport - ultimo juni 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Halvårsregnskab 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens Budgetoplæg 2017-20
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om advokatundersøgelsen om forholdene i Foreningen Tusindfryd
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om vision for Foreningen Tusindfryd med henblik på justering af vedtægter og indgåelse af ny samarbejdsaftale
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde til yderligere to foreninger og et foreningshus
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra Tine Curtis vedrørende social ulighed i sundhed og hvad kan kommunen gøre?
Beslutning: Udsat
9. Drøftelse med Integrationsrådet om indsatser på integrationsområdet
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt