Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tildeling af økonomiske ramme til Udvikling i din by-projekter i Sdr. Kongerslev og Dokkedal
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af budgetaftale for små storbyteatre 2017 - 2020 og samarbejdsaftale med Teater Nordkraft 2017 - 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering fra Tine Curtis vedrørende social ulighed i sundhed og hvad kan kommunen gøre?
Beslutning: Til orientering
5. Orientering
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital
Beslutning: Til orientering
8. Afrapportering fra arbejdsgruppen for udvikling af samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt