Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals
Beslutning: Udsat
3. Godkendelse af fusionsaftale mellem Platform4 og Studenterhuset
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af tillægsbevillinger budget 2016
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af bredbånd til forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om læge- og sundhedshuse i Aalborg Kommune.
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om rapporten Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt