Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapport ultimo september 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af udmøntning af øget indtægtskrav på de store kulturinstitutioner i budget 2017
Beslutning: Godkendt

Lukket

4. Opfølgning på Foreningen Tusindfryd
Beslutning: Udgik

Åben

5. Drøftelse af samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum gældende for 2017-2020
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af indstilling af projekter til særpuljen Kunst i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen, 2. ansøgningsrunde 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af støtte fra Rum og Rammer, ansøgningsrunden for året 2017
Beslutning: Udsat
9. Godkendelse af vedtægter for KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Beslutning: Udsat
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt