Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Studietur for Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af støtte fra Rum og Rammer, ansøgningsrunden for året 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt