Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapport ultimo oktober 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Aktivitetsrapport ultimo juni 2016
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om budget 2017 og drøftelse af erfaringer med budgetprocessen
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af kommissorium for projektudvikling af Aalborghus Slot som kulturdestination
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ny kulturaftale: KulturKANten 2017-2020
Beslutning: Anbefales
7. Overvejelser om proces for udvikling af Løvvangområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Deltagelse i brintbusprojekt - fællesprojekt mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om Aalborg Symfoniorkesters 2020-plan
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om rådmandsansøgninger til kulturpuljen i 2016
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Dialogmøde med Aalborg Frivilligråd
Beslutning: Drøftedes
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt