Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 14. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af vedtægter for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af rammeaftale med Studenterhuset
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse - Kulturens Morgenmøde
Beslutning: Ikke godkendt
7. Godkendelse af indstillinger fra Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af indstilling af projekter vedr. puljen til forskønnelse og Udvikling
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af indstilling til støtte til frivilligt socialt arbejde 2017
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af støtte til renovering af foreningslokalerne Kastetvej 49
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af status for forsøg med FLEX-tur til nedsat takst for pensionister (FLEX-Senior)
Beslutning: Drøftedes
12. Drøftelse af overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Springeren Maritimt Oplevelsescenter
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering om regnskaber og årsrapporter for Teater Nordkraft og Aalborg Karneval
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om mediestrategi, udviklingsprojekter og aktiviteter på Aalborg Bibliotekerne
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om national bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016
Beslutning: Til orientering
16. Orientering
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt