Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Musikkens Hus
Beslutning: Udsat
3. Godkendelse af mål til Målopfyldelsesrapport 2016 samt foreløbige mål for 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse - Kontrol af tilskud til foreninger
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af fastholdelse af grundtilskud til Kvindedaghøjskolen i 2017
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2016
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af "Kulturen rykker ud"
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om status på pilotprojektet Kulturpas 2016-2018
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af rapport om tværgående analyse af ressourcetunge enkeltforløb
Beslutning: Godkendt
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt