Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Musikkens Hus
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af ændring i budget 2017
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Teater Nordkraft.
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af Mangfoldighedspolitik for Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ændring i bevillinger fra Rum & Rammer
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om fælles portal for alle lærings-og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om national aftale med Copydan
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt