Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af visoner for midtbyen herunder tilrettelæggelse af den kollektive trafik
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Drøftedes