Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af ændring af budget 2017, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af proces og tidsplan for budget 2018, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om foreløbigt regnskab for 2016 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af udviklingsplanproces for Landsbyklynge Hammer Bakker
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Visionskommune - "Bevæg dig for livet"
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af aftalegrundlag for driftstilskud 2017-2019 til DGI-Huset
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af processen vedrørende udmøntning af 15 mio. kr. til Halsområdet
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering om status på sundhedsaftalen 2015 - 2018
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om status for Sundhedsprofilen 2017 - "Hvordan har du det"
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om afrapportering fra Lægedækningsudvalget
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om ændringer i den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
Beslutning: Til orientering
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt