Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Besigtigelse af daghøjskoler i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af overordnede målsætninger for ny samarbejdsaftale med KUNSTEN 2017 - 2020
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af vedtægter for KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af årsberetning for Sundheds- og Kulturforvaltningen - Højdepunkter 2016
Beslutning: Udsat
7. Drøftelse af mulige scenarier for justering af bogbusbetjening
Beslutning: Drøftedes
8. Drøftelse af bibliotekstilbud i Løvvang
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering om Aalborg - en mere røgfri kommune
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om årsrapport fra 2016 på tilgængelighedsområdet
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt