Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Målopfyldelsesrapport 2016 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2016 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af årsberetning for Sundheds- og Kulturforvaltningen - Højdepunkter 2016
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af samarbejdsaftale med Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2017-2020
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have for perioden 2017-2020
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af samarbejdsaftale med KUNSTEN 2017-2020
Beslutning: Anbefales
8. Kulturpuljen - 1. ansøgningsrunde 2017
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Kulturens Morgenmøde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

10. Godkendelse af indstilling af modtager af Årets Landdistriktspris 2016
Beslutning: Godkendt

Åben

11. Godkendelse af underskudsgaranti til Frivilligbørs
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af køreplanindstilling 2017-2018 (første udvalgsbehandling)
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering om status på aktiviteterne i Center for Mental Sundhed
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om arbejdet i Sundhedsværkstedet
Beslutning: Til orientering
16. Orientering
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt