Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Økonomirapport, primo april 2017
Beslutning: Til orientering
3. Fortsat drøftelse af budget 2018
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af køreplanindstilling 2017-2018 (anden udvalgsbehandling)
Beslutning: Anbefales
5. Drøftelse af fokusområder for den kollektive trafik i lyset af kommende initiativer omkring kollektiv trafik og byplanlægning
Beslutning: Drøftedes
6. Indsats målrettet borgere med knogleskørhed (Osteoporose)
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ansøgning om frigivelse af midler til feriekoloni
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan vedr. bæredygtighedsstrategien
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om evaluering af stresstilbuddet Åben og Rolig
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Danske Regioners udspil: "Sundhed for Alle - vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen"
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Kulturpuljen - rådmandsansøgninger i 2017
Beslutning: Til orientering
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt