Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 16. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om projekt Skipperhallen
Beslutning: Til orientering
3. Fortsat drøftelse af budget 2018
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af reviderede mål til målopfyldelsesrapporter i 2017
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af vedtægtsændringer for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Beslutning: Anbefales
7. Præsentation af ny stadsarkivar
Beslutning: Til orientering
8. Temadrøftelse om den rytmiske musik i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt