Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport ultimo april 2017
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Fortsat drøftelse af Budget 2018
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af udmøntning af 1,0 mio. kr. til mere lighed i sundhed
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af etablering af ny skøjtebane på C.W. Obels Plads
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af regnskab 2016 vedr. LOF Nord
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af indstillinger til Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-Puljen)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Drøftelse af kriterierne for tilskud via Kulturpuljen
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af revidererede vedtægter for Studenterhuset
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af støtte til renovering af køkken i foreningslokalerne Kastetvej 49
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016
Beslutning: Godkendt
13. Drøftelse af prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering om regnskab og beretning 2016 for De Frivilliges Hus
Beslutning: Til orientering
15. Drøftelse af forlængelse af by- og metrobuskontrakterne for Aalborg By
Beslutning: Godkendt
16. Orientering
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Drøftedes
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Til orientering