Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetoplæg 2018
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Tusindfryd
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden 01.09.2017-31.12.2020
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af reviderede retningslinjer for tilskud via kulturpuljen
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af revideret rygestopindsats til børn og unge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af opdatering af kriterier for tilgængelighedspuljen
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af reviderede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
Beslutning: Godkendt
10. Drøftelse af virksomhedsplan 2018-2019 for De Frivilliges Hus
Beslutning: Drøftedes
11. Godkendelse af kommissorium for proces vedr. udvikling af Løvvangsområdet
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Orientering om drift af bibliotekstilbud i Løvvang efter 1. juli 2017
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af projekt ”Genetablering af gadekær og nyt samlingssted i Torderup”
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om årsberetning og regnskaber for kulturinstitutioner 2016
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om beretninger og regnskaber 2016 for selvejende idrætshaller
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om opdateret Aktivitetsrapport 2016
Beslutning: Til orientering
17. Orientering
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt