Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport - ultimo juni 2017
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Halvårsregnskab 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens Budgetoplæg 2018-21
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om NT's budgetforslag 2018 og knudepunkter
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af udviklingsplan for Aalborghus Slot og midtvejsstatus på projektudviklingen
Beslutning: Drøftedes

Lukket

7. Voldgiftssag Nordkraft
Beslutning: Godkendt

Åben

8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt