Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT 's budgetforslag for 2018 og forslag om knudepunkter
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt