Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2017 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Målopfyldelsesrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af merudgifter i forbindelse med voldgiftsagen om Nordkraft
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af bevilling til udbedring af ovenlys på Kunsten
Beslutning: Anbefales
7. Drøftelse af udviklingsaftale mellem Aalborg Karneval og Aalborg Kommune for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Drøftedes
8. Godkendelse af Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af udkast til fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir "Sundhed i Nordjylland" - fælleskommunale fokusområder
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om status og evaluering af indsatsen "Mental sundhed på ungdomsuddannelserne" 2016/2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt