Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Projektet "Førerløs bus på Astrupstien".
Beslutning: Til orientering
3. Evaluering af budgetprocessen for budget 2018
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af udmøntning af bevilling til Center for Mental Sundhed
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets budget 2018
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Evaluering af Sundheds- og Kulturudvalgets virke i perioden 2014-2017
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om rapport vedr. studerendes vurdering af uddannelsesbyen Aalborg
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Rum og Rammer - ansøgningsrunde 2017 for året 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard
Beslutning: Anbefales
10. Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfond - Beretning og regnskab 2016
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Den Vestdanske Filmpulje
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om status på tilbud til borgere med muskel- og skeletbesvær 2014-2017
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om status på sundhedsaftalen 2015 - 2018
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Orientering
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Til orientering