Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af anmodning om aktivering af Aalborg Kommunes sindetskrivelse om støtte til Spritten, Art Center og Saracenoværk
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af udmøntning af bevilling til Center for Mental Sundhed
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af beslutning om udmøntning af krav om øget egenindtjening
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af overordnet fordeling af 15 mio. kr. til Hals området
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde 2018
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tilbagebetaling af tilskud fra Rum og Rammer
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommissorium vedrørende afklaring af muligheder for etablering af Sundheds- og Aktivitetshus i Nibe
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forslag til knudepunkter for PLUStur i Aalborg Kommune - NTs mobilitetsplan
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af nyt arbejdsgrundlag for Kunsthal Nord
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af "Bevæg Dig For Livet" visionsaftale med DIF og DGI
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse - Aftenskoler - Nye Fritidspolitiske Retningslinjer for tilskud til private lokaler
Beslutning: Godkendt
14. Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2017
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af sindeskrivelse til fodboldklubben B52 vedrørende fastholdelse af bevilling til kunstgræsbane i 2020
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af indstillinger fra Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af restfinansiering til projekt "Renovering af Huul Mølle"
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af projekter til puljen til forskønnelse og udvikling
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af fortsættelse af Sundhed i Bevægelse
Beslutning: Godkendt
20. Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
21. Orientering
Beslutning: Til orientering
22. Eventuelt
Beslutning: Intet
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt