Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundheds- og Kulturudvalgets forretningsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Valg af næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalget, rådmand og direktør/forvaltning
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af økonomirapport - ultimo november 2017
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Handicapråd 2018-2021
Beslutning: Anbefales

Lukket

7. Drøftelse af udpegning til Aalborg Kommunes Integrationsråd
Beslutning: Udsat

Åben

8. Orientering om Sundheds- og Kulturudvalgets mødeplan 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt