Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 31. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Drøftelse af udpegning til Aalborg Kommunes Integrationsråd
Beslutning: Anbefales med bemærkninger

Åben

3. Godkendelse af bevilling til fodboldklubben B52 vedrørende tilskud til anlæg af kunstgræsbane i 2020
Beslutning: Anbefales
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt