Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 14. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Foreløbigt regnskab 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af udpegning af kunstfaglige medlemmer til Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Strategi- og handleplan 2018-2019 for Nordkraft Event
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane
Beslutning: Drøftedes
8. Godkendelse af udviklingsplanproces for udvalgte lokalsamfund i landdistriktet i 2018
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af koordinatorfunktion for seksuel sundhed
Beslutning: Godkendt
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt