Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af kommissorium for og udpegning til Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune 2018-21
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af lokaletilskud til foreningen PowerGym af 2017
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kontrol af tilskud til foreninger 2017
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om kulturens tilbageløbsanalyse ved EPINION
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på udarbejdelsen af strategien/handlingsplanen for det rytmiske musikmiljø i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om ansøgninger til Sundhedshuse 2018
Beslutning: Godkendt
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt