Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 14. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2017, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af overførsel - drift fra 2017 til 2018. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel - anlæg fra 2017 til 2018, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling.
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af proces og tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budget 2019
Beslutning: Godkendt
7. Introduktion til Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Højdepunkter 2017
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af udmøntning af 1 mio. kr. årligt til udvikling og energiforbedringer i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
10. Godkendelse af indstilling af modtager af Årest Landdistriktspris 2017
Beslutning: Godkendt

Åben

11. Godkendelse af revision af Forretningsordenen for Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af Køreplanindstilling 2018 - 2019 (første udvalgsbehandling)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen 1. ansøgningsrunde 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

14. Forhandling om større event
Beslutning: Drøftedes

Åben

15. Orientering
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Aftale med Aalborg Pirates om navneretten til Gigantium Isarena
Beslutning: Godkendt