Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Karneval
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om rådmandsansøgninger til kulturpuljen 2018
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om udkast til strategi for det rytmiske musikmiljø
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen
Beslutning: Udsat
9. Godkendelse af forslag til den fremadrettede antidopingindsats
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Godkendelse af Aalborg Kommunes udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter 2018-2021
Beslutning: Anbefales

Åben

11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt