Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirappport ultimo marts 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af vedtægter for bygningsfond og driftsfond for Art Center og Saracenoværk på Spritten
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af drifts- og anlægstilskud til Art Center og til opførelse af Saracenoværket – Tillægsbevilling 2018
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Version 2 for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Orientering om status for arbejde med bæredygtighedsstrategien, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt