Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Køreplanindstilling 2018 - 2019 (anden udvalgsbehandling)
Beslutning: Anbefales
3. Drøftelse af budget 2019-22
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af strategi for det rytmiske musikmiljø
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forsættelse af pejlemærkerne i Sundhedspolitik 2015-2018 samt revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om politikker og strategier forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Udsat
7. Orientering om Kulturkaravane 2018
Beslutning: Udsat
8. Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfond - Beretning og regnskab 2017
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Udsat
9. Orientering om Aalborg Stadsarkivs strategi 2018-23
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Udsat
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt