Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapport ultimo april 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af omformulering af budgetbemærkning om klippekort til vanskeligt stillede
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af igangsætning af arbejdet med etablering af Læge- og Sundhedshus på Storvorde Plejecenter
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om politikker og strategier forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Børne- og Ungesundhedsprofil 2017 og Ungeprofil for Aalborg Kommune 2017
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om tilgængelighedsarbejdet i 2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om processen omkring udbuddet af bybuskørslen og BRT fra 2020
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Aalborg Stadsarkivs strategi 2018-23
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Kulturkaravane 2018
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfond - Beretning og regnskab 2017
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt