Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om tilbageløbsanalyse på kulturområdet
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af budgetoplæg 2019
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af indstilling af ansøgninger til Pulje til mindre lokale projekter i Landdistriktet (AKA-Puljen)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af henvendelser fra praktiserende læger i Aalborg by om læge-/sundhedshuse
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om regnskaber og årsberetninger for selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt