Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetoplæg 2019
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om økonomirapport ultimo maj 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af proces- og tidsplan vedrørende etablering af læge- og sundhedshus på Storvorde Plejecenter
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af proces for revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af procesplan for revision af handleplaner og mål for sundhedspolitikken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om beretninger og regnskaber 2017 for selvejende idrætshaller
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om rådmandsanøgninger til Kulturpuljen i 2018
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af kommissorium for ny landdistriktspolitik
Beslutning: Udsat
10. Godkendelse af indstilling om medfinansiering af landsbypuljen til nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om status for aktiviteter på Halkær Kro og Kulturhus
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af udmøntning af midler til Forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt