Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af status for projektudvikling i 2016-2018 af Aalborghus Slot og aktiviteter i 2018
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens budgetoplæg 2019-22
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af forslag til udmøntning af Byrådets bevilling til kultur- og fritidsoplevelser fra og med 2018
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommissorium for ny landdistriktspolitik
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af §18 ansøgning om tilskud til afholdelse af Frivilligbørs 2019
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status på Projekt Mobil Rehabilitering
Beslutning: Til orientering
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt