Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetoplæg 2019
Beslutning: Drøftedes
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt