Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport ultimo august 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt

Lukket

3. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af fodbold-, tennis- og petanquearealerne i Vestbjerg
Beslutning: Udsat

Åben

4. Godkendelse af udmøntning af midler til forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af udkast til vision og pejlemærker for ny sundhedsaftale 2019-23
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af Sundheds- og Kulturudvalgets studietur i 2019
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt