Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt

Lukket

3. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af fodbold-, tennis- og petanquearealerne i Vestbjerg
Beslutning: Anbefales

Åben

4. Godkendelse af kommissorium for Kollektiv Trafikplan
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af indsatser i Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Åbning af Center for Mental Sundhed
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt