Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport ultimo september 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af budget 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af høringsudkast til en revideret sundhedspolitik 2019-22
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Henvendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om samarbejde mellem Det Internationale Kulturpanel, Kulturforvaltningerne i Aarhus og Aalborg og byen Manchester
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Ligestillingsudvalgets behandling af Enhedslistens forslag om indførelse af ligelønscertifikater og ligelønsklausuler
Beslutning: Anbefales
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt