Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Tilskudssag
Beslutning: Anbefales

Åben

3. Godkendelse af udmøntning af midler til sundhed og trivsel blandt børn og unge
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af Rum og Rammer 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

5. Udbudssag
Beslutning: Godkendt

Åben

6. Orientering om seneste NT Kundemåling
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på Liva
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på sundhedssamtaler på virksomheder
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt