Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport ultimo november 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af disponering af økonomisk ramme til Landsbyklyngeprojekter
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af projekter til "Puljen til Forskønnelse og Udvikling" 2019
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde - 2019
Beslutning: Udsat
6. Godkendelse af retningslinjer for Kulturens Udviklingspulje pr. 01.01.2019
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af bogbuskøreplan
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Temadrøftelse af vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022
Beslutning: Udsat

Lukket

10. Udbudssag
Beslutning: Drøftedes

Åben

11. Drøftelse af høring af Erhvervsstrategi 2019-2022
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed
Beslutning: Til orientering
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt.
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt