Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringssvar om Mobilitet 2040
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af tildeling af økonomisk ramme til Udvikling i din by-projekter i Barmer, Komdrup og Tostrup
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af udmøntning af midler til forsamlingshus
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af indstilling fra Puljen til mindre lokale projekter (AKA-Puljen)
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommissorium for Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg og proces for udpegning af medlemmer
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde - 2019.
Beslutning: Godkendt
8. Temadrøftelse af vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022
Beslutning: Drøftedes
9. Drøftelse med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt